facebookphonewaze This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

מגדלי לייהר

חברת סטייגפרו מתחמה בהקמת מגדלי לייהר להופעות, מגדלי לייהר בנויים ממוטות ברזל המחוברים אחד לשני בשיטה חדשנית בטיחותית ביותר ולהם שימושים רבים ומיועדים לשאת משקלים גבוהים.

מגדלי להייר מספקים פתרונות רבים בהופעות למגוון שימושים כגון:  מגדלי תאורה בהופעות, מגדלים לרמקולים, גבי במה, קירות נגד רוח, במות מוגבהות, תשתית ללוחות לדים להקרנות תכנים ועוד מגוון רב של יעודים בטיחותיים לעיצובי במה שונים.

בשל הדינמיות הרבה המתאפשרת בהקמת מגלי לייהר, ניתן להקים מגדלי לייהר על כל שטח וטווי.

להקמת מגדלי לייהר נדרשת הבנה, ניסיון ומקצועיות, חשיבות תהליכי עבודה נכונים תוך מתן דגש עליון על בטיחות הן בהקמה, בשימוש שנעשה במגדלים ולאחר מכן בפירוקם. כאשר מוזמנת אצלנו ב-STAGEPRO עבודה להקמת מגדלי לייהר, הלקוח מקבל את הביטחון והשקט שכל תהליך הקמת המגדלים נעשה בצורה נכונה תוך בדיקה וקבלת האישורים המתאימים כגון: אישור הנדסי וביטוח צד ג' . מגדלי לייהר להופעות כאשר הן מוקמות על ידי חברה מקצועית ובעלת ניסיון כגון חברת סטייגפרו הינן תמיד מרשימים ומתוכננים היטב, יציבים ובטוחים. חברת סטייגפרו עומדת לרשותכם בכל עניין ושאלה.

מגדלי לייהר לרמקולים ותאורה