facebookphonewaze This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

בטיחות ואחריות מקצועית

Stagepro שמה לנגד עיניה, כערך עליון, את השמירה על בטיחות המשתתפים והצוות, הן בעת האירוע והן בזמן הקמה/פירוק הבמות.

כולנו מעוניינים בהפקת אירוע בלתי נשכח, שיתנהל על פי התוכניות, וללא אירועים חריגים. בstagepro אנו עושים כל מאמץ בשביל להימנע מתקלות בטיחותיות שונות אשר עלולות להיווצר. הצעדים בהם אנו נוקטים לשמירת הבטיחות הם: הכשרת הצוות והדרכות, ניהול אחראי בשטח, רכישת ביטוחים רלוונטיים, ושימוש בחומרים בעלי סטנדרטים גבוהים.

מבחינה בטיחותית, אנו רואים את היום שלאחר האירוע כחשוב לא פחות מיום האירוע עצמו, ודואגים שהפירוק יפוקח וינוהל בצורה שלא תסכן את הצוות. אנו יוצרים סביבת עבודה בטיחותית שלא משאירה מקום לספק.

מניעת סיכונים בטיחותיים באירוע: אם אתם מתכננים שבאירוע שלכם יהיו במות תלויות לריקודים מעל בריכה, או רחבות ריקודים הכוללות הגשת משקאות אלכוהוליים עד אור הבוקר ויש סכנה שישפכו נוזלים על רחבת הריקודים, קיים חשש של החלקה ופגיעה באורחים. בעזרת תכנון נכון ניתן להימנע ולצמצם משמעותית פגיעות מסוג זה. בעזרת המהנדסים שלנו אנו מתאמים שימוש בחומרים עמידים ובמקרה הצורך גם בחומרים נוגדי החלקות שישמשו אותנו בדרך לאירוע נפלא וללא תקלות מסוג זה.

אנו מבינים את החשיבות הקיימת בשמירה על נוהלי בטיחות. לצורך שמירת הבטיחות אנו מכשירים את עובדי החברה ונותנים הדרכות בנושא באופן שוטף. החברה מכוסה בביטוח אחריות מקצועית וצד שלישי כחלק מהשירות אותו אנו מספקים.

דבר מנכ"ל חברת רשגד - רמי שמש - החברה לאדריכלות הנדסה ובטיחות בע"מ - לחץ כאן

לאישור מתקני קונסטרוקציה - לחץ כאן